Toplumsal Tabakalaşma Nedir?

Ekonomik, kültürel ve siyasal yapıları ne olursa olsun tüm toplumlarda birey ya da gruplar çeşitli kriterlere göre birbirlerinden farklılaşmaktadır. İnsanların işleri, yaşama tarzı, sahip oldukları konut ve araçlar vb. insanların toplumsal yapı içerisinde farklı pozisyonlarda yer aldıklarının, toplumsal hayatın toplumsal eşitsizlikler üzerine kurulu olduğunun göstergeleridir. İşte sosyolojide bu eşitsizlik durumu toplumsal tabaka ve tabakalaşma kavramlarıyla açıklanır.Lütfen Aşağıdaki İçeriklere de Bakınız:

- Toplumsal tabakalaşma piramidi nedir?
- Tabakalar arası geçiş mümkün müdür?
- Kast sistemi nedir?
- Zümre sistemi nedir?
- Sosyal sınıf nedir?Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)