ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Ömer YILDIRIM Kimdir?

Sosyolog Ömer YILDIRIM 1985'te Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Sırasıyla; Abdurrahim Şerif Beygu İlkokulu, Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu, Erzurum Cumhuriyet Lisesi ve Atatürk Üniversitesi'nde okudu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010 senesinde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Bölümü Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Lisans eğitimi sırasında "Gecekondu Mahallelerindeki İnternet Kafelerin Gençlerin Sosyal Gelişimi Üzerindeki Etkileri" isimli survey araştırmasını ve yüksek lisans eğitimi sırasında ülkemizdeki en kapsamlı beden sosyoloji araştırması olan "Beden Sosyoloji" isimli derleyici ve yorumlayıcı çalışmasını tamamdı.

Sosyal bilimler alanındaki internet içeriklerinin yüzeyselliğini, yetersizliğini ve anlaşılmazlığını ortadan kaldırmak amacıyla 2005 senesinde www.felsefe.gen.tr isimli sosyal bilimler sitesini kurdu. Bu sitenin belirli bölümlerini salt şahsi lisans ve yüksek lisans notlarından yararlanarak oluşturdu. Sitedeki kimi içerikleri ise belli başlı sosyal bilim kitaplarından derleyerek internet kullanıcılarının bilgisine sundu.

7 Şubat 2012 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde felsefe grubu öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 

Bilimsel Çalışmaları:

- "Gecekondu Mahallelerindeki İnternet Kafelerin Gençlerin Sosyal Gelişimi Üzerindeki Etkileri" (2005, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

- "Beden Sosyoloji" (2010, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Bölümü Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı)

İnternet Çalışmaları:

- http://www.felsefe.gen.tr/
- http://www.facebook.com/DusuncePlatformu

İletişim için lütfen buraya tıklayınız
 


Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)