Karl Heinrich Marx (Marks) Kimdir?

Karl Heinrich Marx (okunuşu: Karl Haynrih Marks) (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra)19. yüzyılda yaşamış filozof, politik ekonomist ve devrimcidir ve en temel anlamda Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Birçok politik ve sosyal konuda fikri olmakla beraber, en çok Komünist Manifesto'nun (1848) giriş cümlesinde özetlediği tarih analiziyle tanınır: "Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir."[1] Marx, bütün eski sosyoekonomik sistemlerde olduğu gibi kapitalizmin de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler yaratacağına inanırdı. Nasıl ki kapitalizm eskimiş feodalizmin yerini aldıysa, sınıfsız bir toplum olan komünizm de "devletin proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olmadığı" siyasal geçiş sürecinden sonra onun yerini alacaktır.[2]

Marx, sosyoekonomik değişimlere belirli bir tarihsel zorunluluk perspektifinden bakardı. Kapitalizm, yapısal durumunun dinamiği ve çatışması sonucu yerini komünizme kesin olarak bırakacaktır:

"Modern sanayinin gelişmesi, burjuvazinin ayaklarının altından bizzat ürünleri ona dayanarak ürettiği ve mülk edindiği temeli çeker alır. Şu halde, burjuvazinin ürettiği, her şeyden önce, kendi mezar kazıcılarıdır. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanın zaferi aynı ölçüde kaçınılmazdır." (Komünist Manifesto)Öte yandan Marx, bu değişimin organize bir devrimci hareketle geleceğini söylerdi. Bu değişim, ancak uluslararası işçi sınıfının birleşik hareketiyle meydana gelir:

"Bize göre komünizm, ne yaratılması gereken bir durum, ne de gerçeğin ona uydurulmak zorunda olacağı bir ülküdür. Biz, bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, şu anda var olan öncüllerden doğarlar." (Alman İdeolojisi)

Marx yaşadığı dönemde dünya çapında ünlü bir isim sayılmasa da, ölümünden kısa bir süre sonra düşünceleri dünya işçi hareketine yön vermiştir. Marksist Bolşeviklerin Rusya'da Ekim Devrimi'ni gerçekleştirmesi bunun en büyük örneğidir. 20. yüzyılda dünyada Marksist düşüncenin uğramadığı ülke sayısı oldukça azdır. Marksizm, akademik ve politik çevrelerde en çok tartışılmış konudur.

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

 • Karl Heinrich Marx (Marks) Kimdir? 2
 •  
 • Karl Heinrich Marx (Marks)'ın Hayatı
 •  
 • Karl Heinrich Marx (Marks)'ın Felsefesi
 •  
 • Karl Heinrich Marx (Marks)'ın Etkilendiği İsimler
 •  
 • Karl Heinrich Marx (Marks)'ın Etkilediği İsimler
 •  
 • Karl Heinrich Marx (Marks)'a Yönelik Eleştiriler


 • KAYNAKLAR

  Ana Kaynaklar
  (Bütün dipnotlar ve kaynaklar, metnin genişliği sebebiyle alınamamıştır. Bu sebepten dolayı çıkabilecek sorunları, lütfen bize bildiriniz. Bildirilecek sorunlar, en kısa zamanda çözülecektir.)

  - http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Marx&oldid=186105252
   
  - http://tr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

  Metindeki Kaynaklar

  [1]
  Karl Marx ve Friedrich Engels "Komünist Parti Manifestosu" (Marx/Engels eserleri, Bölüm 1;)
  [2] Karl Marx: "Gotha Programının Eleştirisi " (Marx/Engels eserleri, Bölüm 4;)
  [3] Marx, K. & Engels, F. (1848)  < Filozoflar Dizinine Geri Git

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Karl Heinrich Marx (Marks) kimdir, Karl Heinrich Marx (Marks) felsefesi, Karl Heinrich Marx (Marks) düşüncesi, Karl Heinrich Marx (Marks) felsefesi nedir, Karl Heinrich Marx (Marks) düşüncesi nedir, Karl Heinrich Marx (Marks) eserleri nelerdir, Karl Heinrich Marx (Marks) ve felsefe, felsefede Karl Heinrich Marx (Marks), Karl Heinrich Marx (Marks) felsefesi