ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Zhuangzi Kimdir?

Zhuāngzǐ (pinyin), Chuang Tzu (Wade-Giles), Chuang Tsu, ya da Chuang Tse (okunuşu Cuanğzı) MÖ 4. yüzyılda Çin'in Savaşan Beylikler Döneminde yaşamış bir filozoftur.
Yazarı olduğu Taoizm felsefesindeki kitabı da kendi adıyla Zhuangzi olarak anılır.

Zhuangzi Kral Hui Liang ve Kral Xuan Qi dönemlerinde yaşadığına göre; milattan önce 370 ila 301 yılları arasında yaşadığı öngörülür. Meng şehrinden olan Zhuangzi; doğduğunda sahip olduğu ismi Zhou idi.

Zhuangzi'nin felsefesine göre; hayatımız sınırlı ama öğrenebileceklerimiz sınırsızdır.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Zhuangzi kimdir, Zhuangzi felsefesi, Zhuangzi düşüncesi, Zhuangzi felsefesi nedir, Zhuangzi düşüncesi nedir, Zhuangzi eserleri nelerdir, Zhuangzi ve felsefe, felsefede Zhuangzi, Zhuangzi felsefesi


Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)