ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Ruhbilimcilik Nedir?

Ruhbilimi bütün bilimlerin temeli sayan görüş.

Ruhbilim, özellikle çağımızda, düşüncecilikle özdekçiliğin (metafizikle eytişimin) bir savaşım alanı olmuştur. Burjuvazi yararına kullanılmak istenen ekonomi, törebilim, sanat, toplumbilim, eğitim vb. gibi ne kadar bilim varsa ruhbilimsel alana çekilir ve bilimlerin olay ve olguları ruhsal (öznel) açıdan açıklanır. Örneğin toplumsal tedirginlikler ruhsal bunalımlarla, toplumsal devrimler histeri nöbetleriyle, toplumsal evrimler içgüdülerle açıklanır. Marjinalci ekonomiciler değeri ruhbilimsel etmenlere bağlarlar. Bunu kasıtlı olarak yaptıklarını açıkça itiraf etmekten de çekinmezler.

Gerçekten de ruhbilim, felsefenin temel sorunuyla (ruhun özdekten bağımsız ve ona göre öncel mi, yoksa özdeğin gelişmesinin ürünü ve ona göre ikincil mi olduğu sorunuyla) çok yakından ilişkilidir. Bundan ötürü bilimdışı kafalar, kendilerine göre çok haklı olarak, ruhbilim alanında at oynatmaktadırlar.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | coğrafya | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)