ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Kendiliğinden Özdekçilik Nedir?

Nedenlerinin bilinmesi gerekmeksizin anlaşılabilen özdekçilik...

Kendiliğinden özdekçilik, doğru düşünebilen her insanın, çevresinde, kendisinden bağımsız bir dünya bulunduğunu anlamasını dile getirir. Deli ya da budala olmayan hiçbir insan çevresindeki dünyanın kendi bilincine bağlı olmaksızın var olduğundan kuşkulanmaz. Özdekçiliği bilmedikleri halde ilk düşünürlerin canlı özdekçi oluşları bu ‘kendiliğinden anlaşılabilme’nin ürünüdür. Ünlü bir diyalektikçinin dediği gibi, kendiliğinden özdekçilik ‘’sağlıklı bir düşünce sahibi olan, tımarhaneden ya da idealist düşünürlerin okulundan çıkmamış her insan için nesnelerin, çevrenin, dünyanın duyumlarımızdan, bilincimizden, ben’imizden ve genel olarak ‘insandan bağımsız’ varlığını kabul etmekten ibarettir’’. Nitekim insanlar, pratik yaşamlarında, bundan hiçbir zaman şüphe etmemişlerdir. Bir sokakta karşıdan karşıya geçen en aşırı özdeksizci (immateryalist) bile kuramsal olarak düşünce ürünü saydığı otobüsün altında ezilmemek için gözlerini açar. Bundan ötürüdür ki bütün insanlar, pratik yaşamlarında, ‘kendiğinden özdekçi’dirler. Ancak kuramsal alandadır ki özdekçilik, idealist öğretilerce, yadsınmaya çalışılmıştır. İnsanların çevreleri karşısında pratik yaşamlarındaki bu doğal tutumları eş deyişle ‘kendiliğinden özdekçilik’ deyimi, kuramsal alanda ileri sürülen ilk özdekçi kurguları dile getiren ‘çocuksu özdekçilik (safdil maddecilik)’ deyimiyle karıştırılmamalıdır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | coğrafya | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)