ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Büyük Felsefe Sözlüğü O-Ö Dizini
   
- Ockhamcılık nedir? - Özdekçilik (maddecilik, materyalizm) nedir?
- Olanak nedir? - Özdeksizcilik (Berkeleycilik) nedir?
- Olanak ve gerçek nedir? - Özdeğin korunumu yasası nedir?
- Olasıcılık nedir? - Özdeş nedir?
- Olasılık nedir? - Özdeşlik ilkesi nedir?
- Olaycılık (fenomenizm) nedir? - Özdevim nedir?
- Olguculuk (pozitivizm) nedir? - Özel bağıntılılık kuramı nedir?
- Olumsuzlama nedir? - Özgecilik (altürizm) nedir?
- Olumsuzlamanın olumsuzlanması nedir? - Özgürlük nedir?
- Oluş nedir? - Öznelcilik nedir?
- Önselcilik (apriorizm) nedir? - Öznel düşüncecilik nedir?
- Örgencilik (organizm) nedir? - Öznel ve nesnel nedir?
- Özcülük nedir? - Özümleme nedir?
- Özdek (madde) nedir? - Öz ve olgu nedir?
 Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)