ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Din Felsefesi Nedir?

Din; bilim ve sanat gibi temel insani kurumlardan birisidir. Din felsefesi, felsefe terminolojisine geç girmiş de olsa, felsefenin din üzerinde düşünmesi, felsefenin kendisi kadar eskidir.

Din felsefesi en basit anlamda; din üzerine düşünmek, dini bütün elemanlarıyla beraber (inanç türleri, öğretileri, iddiaları ve tanrı gibi temel kavramlar vb.)  eleştirel, tutarlı, sistemli ve akılsal olarak inceleme konusu yapmaktır.

Din felsefesi din kavramını, en ilkel dini yapılardan (animizm, totemizm vb.) en gelişmiş dinlere kadar (Hıristiyanlık, İslam vb.) çok geniş bir çerçevede ele almaktadır.

Lütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:
 
- Felsefe nedir, din nedir? - Din felsefesi nedir?
- Felsefe ve din felsefesi - Din felsefesinin temel kavramları nelerdir?
- Tanrı kavramı ve dinlerin Tanrı anlayışı - Dine felsefi açıdan bakış
- Tanrının varlığı konusundaki kanıtlar - Teoloji ile din felsefesi arasındaki farklar
- Tanrının varlığına dair ontolojik kanıtlar - Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler
- Tanrının varlığına dair kozmolojik kanıtlar - Tanrı'nın varlığına dair gösterilen kanıtlar
- Tanrının varlığına dair teleolojik kanıtlar - Tanrı'nın varlığını reddeden görüşler
- Tanrının varlığına dair ahlaki kanıtlar - Tanrı'nın olmadığına dair gösterilen kanıtlar
- Tanrının varlığı ve dinsel deneyimler - Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceği görüşleri
- Din ve mucize kavramı  

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Din, din nedir, din felsefesi, din felsefesi nedir, din anlayışı, felsefe ve din, din ve felsefe, din felsefesi, teoloji, teoloji nedir, din felsefesi ve teoloji arasındaki farklar nelerdir, din felsefesi teoloji midir, felsefe ve din bilimleri, teizm, deizm, panteizm, ateizm, fideizm, teizm nedir, deizm nedir, panteizm nedir, ateizm nedir, fideizm nedir, tanrının varlığı, tanrının yokluğu, din ve bilim, din bilgisi ve bilim bilgisi, din felsefesi, tanrının varlığı, tanrının yokluğu, tanrının varlığının kanıtları, tanrının yokluğunun kanıtları, tanrı nedir, din, din felsefesi nedirAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)