Din Felsefesi Nedir?

Din; bilim ve sanat gibi temel insani kurumlardan birisidir. Din felsefesi, felsefe terminolojisine geç girmiş de olsa, felsefenin din üzerinde düşünmesi, felsefenin kendisi kadar eskidir.Din felsefesi en basit anlamda; din üzerine düşünmek, dini bütün elemanlarıyla beraber (inanç türleri, öğretileri, iddiaları ve tanrı gibi temel kavramlar vb.)  eleştirel, tutarlı, sistemli ve akılsal olarak inceleme konusu yapmaktır.

Din felsefesi din kavramını, en ilkel dini yapılardan (animizm, totemizm vb.) en gelişmiş dinlere kadar (Hıristiyanlık, İslam vb.) çok geniş bir çerçevede ele almaktadır.

Lütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

- Din felsefesi nedir?
- Din felsefesinin temel kavramları nelerdir?
- Dine felsefi açıdan bakış
- Teoloji ile din felsefesi arasındaki farklar
- Din ve mucize kavramı
- Felsefe nedir, din nedir?
- Felsefe ve din felsefesi
- Tanrı kavramı ve dinlerin Tanrı anlayışı
- Tanrının varlığı konusundaki kanıtlar
- Tanrının varlığına dair ontolojik kanıtlar
- Tanrının varlığına dair kozmolojik kanıtlar
- Tanrının varlığına dair teleolojik kanıtlar
- Tanrının varlığına dair ahlaki kanıtlar
- Tanrının varlığı ve dinsel deneyimler
- Tanrı'nın varlığına dair gösterilen kanıtlar
- Tanrı'nın olmadığına dair gösterilen kanıtlar
- Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler
- Tanrı'nın varlığını reddeden görüşler
- Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceği görüşleri

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Din, din nedir, din felsefesi, din felsefesi nedir, din anlayışı, felsefe ve din, din ve felsefe, din felsefesi, teoloji, teoloji nedir, din felsefesi ve teoloji arasındaki farklar nelerdir, din felsefesi teoloji midir, felsefe ve din bilimleri, teizm, deizm, panteizm, ateizm, fideizm, teizm nedir, deizm nedir, panteizm nedir, ateizm nedir, fideizm nedir, tanrının varlığı, tanrının yokluğu, din ve bilim, din bilgisi ve bilim bilgisi, din felsefesi, tanrının varlığı, tanrının yokluğu, tanrının varlığının kanıtları, tanrının yokluğunun kanıtları, tanrı nedir, din, din felsefesi nedir